Netwerk IC Nijmegen & Omstreken

In dit netwerk werken Bernhoven, CWZ, Maasziekenhuis Pantein en Radboudumc steeds intensiever samen. 
Zowel artsen als verpleegkundigen kijken bij elkaar in de keuken in een uitwisselingsprogramma. En met een gezamenlijke arbeidsmarktcampagne proberen we IC verpleegkundigen voor de regio te behouden, met de belofte 'Voor elke fase van je IC loopbaan uitdagend werk in onze IC regio'. 

Visie op de IC van de toekomst

Hoe ziet de beste IC zorg er in de toekomst uit? Waar (ver)blijft de IC patiënt? Optimaal samenwerken in een virtuele IC? Wat betekent het Netwerk voor je loopbaan? Laat je inspireren door Netwerk IC Nijmegen & Omstreken en Netwerk IC Gelderland Oost en praat mee!

In het kort

 • Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij het vormen van netwerken in de IC-zorg: bestuurders, directeuren, managers, verpleegkundigen en artsen.Programma

Keynote speaker: Ruben Terlou
Dagvoorzitters: Frank Bosch (intensivist Rijnstate) en Oscar Hoiting (intensivist CWZ)

vanaf 12.30 uur
Ontvangst met broodje

13.00 uur
Opening door dagvoorzitters

Frank Bosch, intensivist 

Oscar Hoiting (intensivist CWZ) Oscar Hoiting, intensivist

13.05 uur 
Keynote

Ruben Terlou, documentairemaker, arts, fotograaf en China-expert

13.45 uur
IC zorg thuis

Hans van der Hoeven, intensivist en afdelingshoofd 

14.00 uur
Governance van een netwerkorganisatie

Anne-Miek Broods, bedrijfsleider IC, regiomanager Netwerk IC

14.20 uur
Korte pauze

14.35 uur
Interactieve verdiepingssessies over:
 • Continue monitoring op de afdeling: de springplank naar de zorg van morgen?
  Sprekers:

Yassin Eddahchouri, arts-onderzoeker

Roel Peelen, arts-onderzoeker

Mats Koeneman, onderzoeker

Sinds juni dit jaar worden de patiënten op de afdeling van de Heelkunde en Interne Geneeskunde van het Radboudumc continu gemonitord. In plaats van 3 maal per dag, heeft het zorgteam de beschikking over continue vitale parameters, terwijl de patiënt mobiel blijft. Deze gegevens stromen real-time in een voorspellend algoritme. Door middel van trends kunnen wij ontregelingen van patiënten vroeg herkennen. Nu zijn we druk bezig met het optimaliseren van dit algoritme en het geschikt te maken voor ziekenhuisbrede zorg. Daarnaast kunnen we deze vorm van monitoring ook mogelijk maken buiten de muren van ons ziekenhuis. Hierbij zien wij duidelijke parallellen met de Intensive Care zorg. Denk aan gezamenlijke avonddiensten of zorg verplaatsen naar de thuis situatie. Hoe en waar kunnen we deze ontwikkeling samen werken? Wat is het einddoel? We gaan er graag over in gesprek.
 • Eén virtuele IC voor de hele regio
  Spreker:

Mark van der Kuil, intensivist

Binnen het Netwerk IC regio Nijmegen en omstreken zijn we bezig om onze IC-afdelingen door middel van moderne ICT-oplossingen virtueel te koppelen. De bedoeling is dat op deze manier in feite één virtuele IC ontstaat, op vier verschillende fysieke locaties, waarbinnen al 'onze' IC-patiënten in de regio de IC-zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Optimale plaatsingsregie op basis van zorgbehoefte, betere regionale capaciteitsbenutting, early warning algoritmen en tele-IC-consulting worden mogelijk als we deze visie gerealiseerd hebben.

 • Kwaliteitsverbeteringen met patiëntgerapporteerde uitkomsten
  Spreker:

Marieke Zegers, senior onderzoeker

Hoe gaat het met patiënten die de IC hebben overleefd? Wat is hun kwaliteit van leven en cognitief, fysiek en mentaal herstel? In het MONITOR-IC onderzoeksproject worden de langetermijngevolgen van een IC-opname in kaart gebracht waarbij patiënten tot 5 jaar na IC-opname worden gevolgd. Hoe kunnen deze onderzoeksgegevens patiënten helpen om sneller te herstellen na een IC-opname? Maar ook zorgverleners helpen bij betere behandelkeuzes voor en tijdens een IC-opname? In deze sessie worden de resultaten van de MONITOR-IC toegelicht en bespreken we mogelijkheden om IC-zorg te verbeteren met langetermijnuitkomsten.
 • Kwaliteit bevorderen van IC zorg in de regio: leren van elkaar
  Spreker:

Jeroen Schouten, intensivist 

In deze verdiepingssessie gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe we kwaliteit van IC-zorg in de regio kunnen verbeteren en toewerken naar een gezamenlijke kwaliteitsvisitatie. Er bestaan momenteel al enkele regionale initiatieven, maar er is veel meer mogelijk. Hierbij wordt gekeken naar afdelingsoverstijgende initiatieven in binnen (e.g. Santeon)- en buitenland (e.g. Kaiser USA).  Voortbouwend op de sessie over MONITOR-IC, wordt een voorstel uitgewerkt over hoe –op basis van relevante uitkomsten van zorg- structurele verbeteringen in de regio bereikt kunnen worden.  
15.35 uur
Pauze

16.05
World café

Bij het World café krijg je de unieke gelegenheid om samen met collega’s en onder leiding van een expert/deskundige te discussiëren over de verschillende onderwerpen gedurende ongeveer 12 minuten. Hierna switch je van cafétafel en ga je naar een andere tafel.
Er zijn 4 world café tafels: 
 • Tafel 1: Onderwijs in het netwerk - naar nieuwe vormen van onderwijs.
 • Tafel 2: HRM in het netwerk - personele ontwikkeling in een krappe arbeidsmarkt.
 • Tafel 3: IC-registratielast (ZIRE) - indicatoren die er voor de patiënt écht toe doen.
 • Tafel 4: IC-café - samen met patiënten of familieleden het IC-café van de toekomst ontwikkelen.

17.05 uur
Wrap-up door dagvoorzitters

17.15 uur
Borrel

Contact

Sjoukje van Wanroij
Management assistente Netwerk IC Nijmegen & Omstreken en Netwerk IC Gelderland Oost

(024) 365 15 73


Locatie

Dit symposium vindt plaats in het Van der Valk Hotel in Nijmegen-Lent.

lees meer

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen - Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen

De locatie ligt pal naast het station Nijmegen Lent.

Netwerk IC Nijmegen & Omstreken

In dit netwerk werken Bernhoven, CWZ, Maasziekenhuis Pantein en Radboudumc steeds intensiever samen.  Zowel artsen als verpleegkundigen kijken bij elkaar in de keuken in een uitwisselingsprogramma. 

lees meer

Netwerk IC Gelderland Oost

In dit netwerk werken de volgende ziekenhuizen samen:

 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

ZIN & Stuurgroep IC

In 2017 organiseerden de Stuurgroep IC en Zorginstituut Nederland de 1e landelijke leer- en netwerkbijeenkomst. Zij volgen de implementatie van de zorgstandaard op de voet en ondersteunen initiatieven die leiden tot het leren van elkaar, zowel landelijk als regionaal.