Visie op de IC van de toekomst

Hoe ziet de beste IC zorg er in de toekomst uit? Waar (ver)blijft de IC patiënt? Optimaal samenwerken in een virtuele IC? Wat betekent het Netwerk voor je loopbaan? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het symposium, georganiseerd door Netwerk IC Nijmegen & Omstreken en Netwerk IC Gelderland Oost.

Programma 28 november 2018

De presentaties van de sprekers zijn als download beschikbaar in het programma.

bekijk het volledige programma

Programma 28 november 2018

Keynote speaker: Ruben Terlou
Dagvoorzitters: Frank Bosch (intensivist Rijnstate) en Oscar Hoiting (intensivist CWZ)

Vanaf 12.30 uur - Ontvangst met broodje

13.00 uur - Opening door dagvoorzitters Frank Bosch en Oscar Hoiting, beiden intensivist.

Oscar Hoiting (intensivist CWZ)

13.05 uur - Keynote van Ruben Terlou, documentairemaker, arts, fotograaf en China-expert

13.45 uur - IC zorg thuis. Door Hans van der Hoeven, intensivist en afdelingshoofd. Download hier de dia's van de presentatie van Hans van der Hoeven. 

14.00 uur - Governance van een netwerkorganisatie. Door Anne-Miek Broods, bedrijfsleider IC, regiomanager Netwerk IC. Download hier de dia's van de presentatie van Anne-Miek Broods.

14.20 uur - Korte pauze

14.35 uur - Interactieve verdiepingssessies over:
 • Continue monitoring op de afdeling: de springplank naar de zorg van morgen?
  Sprekers:

Yassin Eddahchouri, arts-onderzoeker

Roel Peelen, arts-onderzoeker

Mats Koeneman, onderzoeker

Sinds juni dit jaar worden de patiënten op de afdeling van de Heelkunde en Interne Geneeskunde van het Radboudumc continu gemonitord. In plaats van 3 maal per dag, heeft het zorgteam de beschikking over continue vitale parameters, terwijl de patiënt mobiel blijft. Deze gegevens stromen real-time in een voorspellend algoritme. Door middel van trends kunnen wij ontregelingen van patiënten vroeg herkennen. Nu zijn we druk bezig met het optimaliseren van dit algoritme en het geschikt te maken voor ziekenhuisbrede zorg. Daarnaast kunnen we deze vorm van monitoring ook mogelijk maken buiten de muren van ons ziekenhuis. Hierbij zien wij duidelijke parallellen met de Intensive Care zorg. Denk aan gezamenlijke avonddiensten of zorg verplaatsen naar de thuis situatie. Hoe en waar kunnen we deze ontwikkeling samen werken? Wat is het einddoel? We gaan er graag over in gesprek. Download hier de dia's van de interactieve sessie over Continue Monitoring.
 • Eén virtuele IC voor de hele regio
  Spreker:

Mark van der Kuil, intensivist

Binnen het Netwerk IC regio Nijmegen en omstreken zijn we bezig om onze IC-afdelingen door middel van moderne ICT-oplossingen virtueel te koppelen. De bedoeling is dat op deze manier in feite één virtuele IC ontstaat, op vier verschillende fysieke locaties, waarbinnen al 'onze' IC-patiënten in de regio de IC-zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Optimale plaatsingsregie op basis van zorgbehoefte, betere regionale capaciteitsbenutting, early warning algoritmen en tele-IC-consulting worden mogelijk als we deze visie gerealiseerd hebben. Download hier de dia's van de interactieve sessie over één virtuele IC voor de hele regio.

 • Kwaliteitsverbeteringen met patiëntgerapporteerde uitkomsten
  Spreker:

Marieke Zegers, senior onderzoeker

Hoe gaat het met patiënten die de IC hebben overleefd? Wat is hun kwaliteit van leven en cognitief, fysiek en mentaal herstel? In het MONITOR-IC onderzoeksproject worden de langetermijngevolgen van een IC-opname in kaart gebracht waarbij patiënten tot 5 jaar na IC-opname worden gevolgd. Hoe kunnen deze onderzoeksgegevens patiënten helpen om sneller te herstellen na een IC-opname? Maar ook zorgverleners helpen bij betere behandelkeuzes voor en tijdens een IC-opname? In deze sessie worden de resultaten van de MONITOR-IC toegelicht en bespreken we mogelijkheden om IC-zorg te verbeteren met langetermijnuitkomsten. Download hier de dia's van de interactieve sessie over kwaliteitsverbetering met patiëntgerapporteerde uitkomsten.
 • Kwaliteit bevorderen van IC zorg in de regio: leren van elkaar
  Spreker:

Jeroen Schouten, intensivist 

In deze verdiepingssessie gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe we kwaliteit van IC-zorg in de regio kunnen verbeteren en toewerken naar een gezamenlijke kwaliteitsvisitatie. Er bestaan momenteel al enkele regionale initiatieven, maar er is veel meer mogelijk. Hierbij wordt gekeken naar afdelingsoverstijgende initiatieven in binnen (e.g. Santeon)- en buitenland (e.g. Kaiser USA).  Voortbouwend op de sessie over MONITOR-IC, wordt een voorstel uitgewerkt over hoe –op basis van relevante uitkomsten van zorg- structurele verbeteringen in de regio bereikt kunnen worden. Download hier de dia's van de interactieve sessie over kwaliteit bevorderen van IC-zorg in de regio.  
15.35 uur - Pauze

16.05 uur - World café

Bij het World café krijg je de unieke gelegenheid om samen met collega’s en onder leiding van een expert/deskundige te discussiëren over de verschillende onderwerpen gedurende ongeveer 12 minuten. Hierna switch je van cafétafel en ga je naar een andere tafel.
Er zijn 4 world café tafels: 
 • Tafel 1: Onderwijs in het netwerk - naar nieuwe vormen van onderwijs.
 • Tafel 2: HRM in het netwerk - personele ontwikkeling in een krappe arbeidsmarkt.
 • Tafel 3: IC-registratielast (ZIRE) - indicatoren die er voor de patiënt écht toe doen.
 • Tafel 4: IC-café - samen met patiënten of familieleden het IC-café van de toekomst ontwikkelen.
Download hier de samenvatting van de discussies in het World Café.

17.05 uur - Wrap-up door dagvoorzitters

17.15 uur - Borrel

Contact

Sjoukje van Wanroij
Management assistente Netwerk IC Nijmegen & Omstreken en Netwerk IC Gelderland Oost

(024) 365 15 73

Netwerk IC Nijmegen & Omstreken

In dit netwerk werken Bernhoven, CWZ, Maasziekenhuis Pantein en Radboudumc steeds intensiever samen.  Zowel artsen als verpleegkundigen kijken bij elkaar in de keuken in een uitwisselingsprogramma. 

lees meer

Netwerk IC Nijmegen & Omstreken

In dit netwerk werken Bernhoven, CWZ, Maasziekenhuis Pantein en Radboudumc steeds intensiever samen. 
Zowel artsen als verpleegkundigen kijken bij elkaar in de keuken in een uitwisselingsprogramma. En met een gezamenlijke arbeidsmarktcampagne proberen we IC verpleegkundigen voor de regio te behouden, met de belofte 'Voor elke fase van je IC loopbaan uitdagend werk in onze IC regio'. 

Netwerk IC Gelderland Oost

In dit netwerk werken de volgende ziekenhuizen samen:

 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

ZIN & Stuurgroep IC

In 2017 organiseerden de Stuurgroep IC en Zorginstituut Nederland de 1e landelijke leer- en netwerkbijeenkomst. Zij volgen de implementatie van de zorgstandaard op de voet en ondersteunen initiatieven die leiden tot het leren van elkaar, zowel landelijk als regionaal.